ברוח הדברים
Chapter Four
The shock of future existence with the 
arrival of digital photography.  It is  
not the same, it is very different. It 
must be learned and to begin again to 
integrate it in my flowering 
imagination.

These day to day objects flying in the 
air, cut off from the magnetic earth 
like the unlimited imagination

ברוח הדברים 
הלם העתיד חוויתי בהגיע הצילום הדגיטלי 
הצילום הדגיטלי אחר שונה יש ללמדו 
ולהתחיל שוב  ולשלבו עם דמיוני הפורח.
חפצים יום יומיים אלו המעופפים באוויר 
מנותקים נפרדים מהאדמה הממגנטת  בדומה 
לדמיון ללא גבול.