מצגת כרמל היער השרוף ,מצגת קטלוג אנדרטאות אישיות
* היער השרוף כרמל, דצמבר 2010--דצמבר 2011