פוטומתי - על האומן

בתוך עמי אני יושב מלווה במשפחתי
ומוקף בקהילה שיתופית [קיבוץ] שבה
אני שותף,מצלם ונושם לסרוגין,עבודותיי
הוצגו במוזיאונים וגלריות  כמוזיאון ישראל
בירושלים ומוזיאון הארץ ברמת אביב. 
אני בא ממבט של התבוננות,ומהצורך להבין
,והנה הספרים שנעשו דרך הרגליים הראש 
והלב פתוחים לעולם.
I live among my people accompanied
by my family and surrounded by
a cooperative community (kibutz)
in which I'm a member. Taking
pictures and resting by turns. 
My work has been displayed in museums
and galleries such as the Israel Musium 
in Jerusalem and the Eretz Israel Musium
in Tel Aviv.
 
My art is observation and the need 
to learn. And thus this book which was put
together with the aid of my feet, my head 
and my heart-open,
exposed and sincere, is divided into
four chapters.
יצירת קשר יצירת קשר
בלוג פוטומתי בלוג פוטומתי
גלריות פוטומתי בפיקסה תיעוד קיבוצי

כניסות לאתר: 36485